Piktor Elektroszinter SRL

Instalații de absorbție / exhaustare, completare aer

Instalații de absorbtie / exhaustare, completare aer

In procesele tehnologice de pregatire a suprafetelor, de vopsire cu pulberi, cu lichide, cataforetica, anaforetica, autoferetica, de acoperiri metalice, de galvanizare, eloxare, fosfatare liniile tehnologice sunt dotate cu instalatii de absorbtie/exhaustare, completare aer, in conformitate cu normele de sanatate si de mediu in vigoare.